Για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκτός μηχανοκίνητων...
Άβαταρ μέλους
By Serf
#810588 Ούτε χρόνος από την προηγούμενη αλλαγή:

( viewtopic.php?f=9&t=76&p=763866#p763866 )

HighFidelity έγραψε:Τσούκου τσούκου, η Λάμδα σήκωσε κι άλλο τα κτήρια στο Ελληνικό, όσο βλέπει πως έχει ζήτηση. Με ένα νόμο, πάρε 6 μέτρα (2 ορόφους δηλαδή) που σημαίνει και μερικές δεκάδες εκατομμύρια κέρδος. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Ούτε πολεοδομίες, ούτε τίποτε, αυτά είναι για τους πληβείους και το πόπολο.
Fast track οικοδομικές άδειες για το Ελληνικό
https://www.capital.gr/epixeiriseis/363 ... o-elliniko
Διαδικασίες εξπρές για την έκδοση οικοδομικών αδειών στο project του Ελληνικού και αύξηση κατά έξι μέτρα στο ύψος των ψηλών κτηρίων, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χτες στη Βουλή.
(ΣΗΜ: 6 μέτρα, 2 όροφοι, με μέση τιμή που πουλάει η Lamda κάπου 15Κ το τετραγωνικό, και όλα αυτά με μια τροπολογία. Μια ομορφιά! :s_biggrin :s_shout )

Ειδικότερα μέσα από τις διατάξεις καθορίζονται: ειδική διαδικασία για την έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών που εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Όπως προβλέπεται, για όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση αδειών, οι οποίες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα.
(ΣΗΜ: Ποιος επανδρώνει το γραφείο Ελληνικού; Λέω εγώ τώρα, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτε "Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει... ";)

Το Γραφείο Ελληνικού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μελέτες εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή τους, διατυπώνοντας αιτιολογημένα άπαξ εντός της ίδιας προθεσμίας παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο.
(ΣΗΜ: 10 μέρες για να ελέγξεις ολόκληρο φάκελο, σχέδια, κανονισμούς, κλπ κλπ. Όποιος γνωρίζει έστω λίγο από αυτή την δουλειά, θα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να γίνει σοβαρός έλεγχος. :s_shout )

Πώς θα γίνονται οι προεγκρίσεις
Η προέγκριση εκδίδεται εντός, αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας, η προέγκριση θεωρείται χορηγηθείσα.
(ΣΗΜ: Αστεία μικρός χρόνος. :s_omg :s_shout )

Η αναθεώρηση της προέγκρισης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου ή ύψους μεταβάλλονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με τα υποβληθέντα διαγράμματα.
(ΣΗΜ: Σε λιγότερο από 5% δεν κάνουμε καν αναθεώρηση, στα @@ μας αν το εγκεκριμένο είναι διαφορετικό! :s_roses :s_sarcastic )

Εφόσον απαιτείται γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Οι αρμοδιότητες της έγκρισης των υψομετρικών μελετών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η έγκριση της υψομετρικής μελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.
(ΣΗΜ: Κάτι μου λέει πως στο τέλος θα ψηλώσουν κι άλλο τα κτήρια, όπως πάμε, θα φτάσουμε να είναι ψηλότερα εκεί από τα Σούρμενα! :lol: )

Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χορηγούνται από την υπηρεσία εντός πενταημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προθεσμίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και μέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάμενο εγκεκριμένο οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου μέσω προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου.

Ο τρόπος σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω μελετών, όπως περιφράξεις, μικρής έκτασης επισκευές και συμπληρώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισμός, εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία υλοποιούνται, ή και τμηματικά κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

Σε πέντε ημέρες οι άδειες για τις κατεδαφίσεις
Όσον αφορά τις κατεδαφίσεις εντός της έκτασης του Ελληνικού, προβλέπεται ότι η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Γραφείο Ελληνικού, ενώ η άδεια εκδίδεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για 3 χρόνια από την έκδοσή της και αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται.

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 100 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του.

Επίσης οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός των ζωνών ανάπτυξης, δύνανται να εκδίδονται τμηματικά για μία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες.

Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας. Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών είναι η έγκριση σχετικής μελέτης, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού.

Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές μελέτες εντός 15 ημερών από την υποβολή του φακέλου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής προθεσμίας, οι μελέτες θεωρούνται εγκεκριμένες.
(ΣΗΜ: Ο χρόνος είναι τόσο μικρός, που σημαίνει πως δεν θα γίνεται ουσιαστικά κανένας έλεγχος :s_gamer :s_dance )

Τέλος οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, μπορούν να εκδίδονται και τμηματικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τμήμα.

Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν τουλάχιστον 50% των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να περιλαμβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους διαδρόμους, όπως χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους διαδρόμους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, μαγειρεία, μπουτίκ αθλητικών ειδών, εμπορικά καταστήματα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Όσον αφορά στο προσωπικό του Γραφείου του Ελληνικού προβλέπεται η σύσταση 40 οργανικών θέσεων (ΣΗΜ: Πολύ θα ήθελα να δω τα ονόματα αυτών... :s_sarcastic ).
Άβαταρ μέλους
By cabala10
#810595
HighFidelity έγραψε:Πάρκο στο Ελληνικό λέει, το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης λέει...
Εικόνα
https://www.capital.gr/epixeiriseis/370 ... a-galleria
Το πάρκο είναι μια κουτσουλιά στην μέση της πιο μεγάλης αντιπαροχής που έγινε ποτέ. Παντού mall και πολυκατοικίες για κατοικία.
Θα γελάσουμε πολύ με το τελικό αποτέλεσμα, ούτε για τους ντόπιους δεν θα φτάνει το πάρκο στο τέλος, τόσο μικρό θα είναι για το μέθεθος της νέας πόλης που φτιάχνει εκεί η Λάμδα. Λογικά, θα είναι μεγαλύτερη από το σημερινό Ελληνικό που μπροστά σ'αυτό είναι μια κουτσουλιά. Σκεφτείτε πως στο σημερινό Ελληνικό τα κτήρια είναι 4ώροφα και 5ώροφα, ενώ η Λάμδα φτιάχνει εκτός από ουρανοξύστες, και 14 ορόφους και γενικώς αν μπορεί να πουλήσει κι άλλα, θα πάει στον φίλο της τον Άδωνι να της δώσει κάνα όροφο ακόμη, δεν θα είναι η πρώτη φορά.
Ελληνικό: Με υπουργική απόφαση αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης σε εμπορικό κέντρο και ουρανοξύστη
https://www.businessnews.gr/epixeirisei ... latodromos
- Αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης στην τρίτη σειρά κτιρίων και στον ουρανοξύστη-εμπορικό κέντρο.

– Ο παραλιακός πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που εξαγγέλθηκε προ μηνών από την κυβέρνηση, δεν θα περνά από τη θάλασσα στο μισό παράκτιο μέτωπο του Αγίου Κοσμά. Οπως προβλέπεται, ο διάδρομος αυτός θα δημιουργηθεί πίσω από την πρώτη σειρά κατοικιών, ενώ ο μικρότερης διατομής πεζόδρομος που προβλεπόταν μπροστά από αυτές, δίπλα στη θάλασσα, καταργείται και υποκαθίσταται από μια λεπτή λωρίδα κοινόχρηστου πρασίνου. Είναι προφανές ότι πρόθεση της μικρής αυτής σχεδιαστικής αλλαγής είναι να μην περνούν πεζοί και ποδήλατα μπροστά από την πρώτη (και πιθανότερα ακριβότερη) σειρά κτιρίων και ουσιαστικά να τους δοθεί «ανενόχλητη» θέα.

– Στην τρίτη σειρά κατοικιών προβλέπεται αύξηση συντελεστή (δηλαδή μεγαλύτερα κτίρια) σε τέσσερα διαδοχικά οικοδομικά τετράγωνα. Η αύξηση συντελεστή κυμαίνεται από 0,01 έως 0,03 και δεν αιτιολογείται.

– Στη δυτική πλευρά του ακινήτου, δίπλα στον σταθμό μετρό Ελληνικού προβλέπεται η δημιουργία ουρανοξύστη ύψους έως 200 μέτρων και εμπορικού κέντρου. Στο «οικόπεδο» αυτό ο συντελεστής αυξάνεται κατά 0,02 (σε 0,53 από 0,51), ενώ δίνεται το ελεύθερο να μην εξαντληθεί η κάλυψη που προβλέπει ο οικοδομικός κανονισμός για τα εμπορικά κτίρια.

:s_biggrin
Μέχρι σήμερα βέβαια, οι φωτογραφίες ήταν πιο πράσινες. Σιγά σιγά το πράσινο θα δίνει χώρο στο τσιμέντο, για να συνηθίζει το μάτι...
Εικόνα
https://www.iefimerida.gr/politiki/eipe ... o-elliniko


εντωμεταξυ ουτε σε αυτο ουτε στο προηγουμενο για τα placeholders κτηρια ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΞΕΝΟΥΣ ουτε ενας ξενος επενδυτης εχει εμφανιστει
Άβαταρ μέλους
By markvag
#810599
Serf έγραψε:Ούτε χρόνος από την προηγούμενη αλλαγή:

( viewtopic.php?f=9&t=76&p=763866#p763866 )


Γιατί όχι άλλωστε;; Αφού ο υπάλληλός τους γράφει τους νόμους... :s_dunno

Πιστεύω πως μέχρι τις εκλογές, προλαβαίνουν 3-4 ορόφους ακόμα... :hmmm:
Άβαταρ μέλους
By HighFidelity
#810603 Το απίστευτο με τέτοιους νόμους είναι πως γίνονται και δεν κουνιέται και φύλλο: δηλαδή, με ένα νόμο, χαρίζονται μερικά εκατομμύρια στον ιδιώτη, χωρίς αντίκρυσμα για το Δημόσιο, και δεν τρέχει κάστανο. Και δεν μιλάει και κανένας, μην τυχόν και στενοχωρηθεί η Λάμδα και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της χώρας.
Μάλλον, όχι κανένας, κάποιοι ακόμη μιλάνε, αλλά δεν έχουν και το δικαίωμα, μιας και ο επικεφαλής της χρέωσε την χώρα 8777 δισεκατομμύρια σε μόλις έξι μήνες, όπως όλοι γνωρίζουν.
Ελληνικό: Εκδικάζεται σήμερα στο ΣτΕ η προσφυγή πολιτών και της Πράσινης Μετάβασης του ΜέΡΑ25
https://mera25.gr/elliniko-ekdikazete-s ... ou-mera25/
Αγωνιζόμαστε ενάντια στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα

Το Ελληνικό με τη δόμηση 3,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών δεν θα καταστρέψει μόνο την Αττική αλλά θα έχει επιπτώσεις και στην Κλιματική Αλλαγή. Η ΣΜΠΕ του ΣΟΑ που συνέταξε η Εταιρεία βαθμολόγησε την επίδραση του σχεδίου στην κλιματικής αλλαγής με -2

Το 2018, με βάση δημοσιευμένα από την εταιρεία στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια της Lamda Develoment είναι 434,6 εκ ευρώ ενώ τα χρέη 446,8 εκ ευρώ. Με την προπαγάνδα για την “εμβληματική” επένδυση επιτυγχάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκ .

Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς θα δώσουν στην Lamda 879 εκατ. ευρώ πλέον κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ. ευρώ για κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του έργου. Επίσης, οι τράπεζες θα χορηγήσουν στη Lamda δύο εγγυητικές επιστολές (με άγνωστους όρους), μία 345 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση στο ΤΑΙΠΕΔ και μία 150 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη δόση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο εις βάρος του Ελληνικού λαού. Διότι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο παίρνει χωρίς να πληρώσει σχεδόν τίποτε και την έκταση του Ελληνικού και τα χρήματα που θα επενδύσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες πληρώνουν ακόμη και τον ΦΠΑ την ίδια στιγμή που αναμένονται ανθρώπινες τραγωδίες με τις κατασχέσεις και τις εξώσεις που θα επιβάλλουν οι τράπεζες στους οφειλέτες στεγαστικών δανείων.

Το δάνειο αφορά την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων (Malls) στη Λ. Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά.

Και μόνο η αναφορά των παραπάνω θα έπρεπε να ξεσηκώσει όλο τον εμπορικό κόσμο. Με το κτίσιμο των νέων εμπορικών εγκαταστάσεων δεν πρόκειται να βρεθούν θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, θα μακρύνει ο κατάλογος των χρεοκοπημένων εμπορικών επιχειρήσεων.

Αλλά, μην ανησυχείτε, θα μοιράσει φωτογραφίες (και λεφτά) η Λάμδα για να ηρεμήσει το πόπολο και θα πει για την πράσινη ανάπτυξη.
:s_sarcastic
Άβαταρ μέλους
By PaNick67
#810604 Να μου το θυμηθειτε. Σε μερικα χρονια κανεις μη κατοικος δεν θα πηγαινει εκει εκτος απο τα malls, γιατι σιγα μην θελουν οι υπερφραγκατοι που θα μενουν εκει, τους υπολοιπους του Ελληνικου / Αλιμου /Γλυφαδας , μεσα στα ποδια τους.
Άβαταρ μέλους
By HighFidelity
#810607 Θέλουν δεν θέλουν, θα τους ανεχτούν. Εγώ κάνω την αντίθετη πρόβλεψη: το πάρκο θα είναι φίσκα και γι'αυτό και στο τέλος οι περισσότεροι θα πάνε αλλού. Γιατί όπως φαίνεται, θα βγει αρκετά μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε. Δυστυχώς.
Πάρκα κάνεις για να πάει όλος ο κόσμος, όχι μόνον από τους διπλανούς δήμους, αλλά απ' όλη την Αττική ιδανικά. Εγώ δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διάθεση να γίνει πάρκο, mall θα γίνουν γιατί αυτά θα φέρουν τα λεφτά. Να κατεβεί ο άλλος εκεί και να μην πάει σε mall και να πάει στο πάρκο; Τρελοί είστε, έτσι δεν γίνεται δουλειά!
:lol:
Άβαταρ μέλους
By Zeus
#810614
HighFidelity έγραψε:Θέλουν δεν θέλουν, θα τους ανεχτούν. Εγώ κάνω την αντίθετη πρόβλεψη: το πάρκο θα είναι φίσκα και γι'αυτό και στο τέλος οι περισσότεροι θα πάνε αλλού. Γιατί όπως φαίνεται, θα βγει αρκετά μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε. Δυστυχώς.
Πάρκα κάνεις για να πάει όλος ο κόσμος, όχι μόνον από τους διπλανούς δήμους, αλλά απ' όλη την Αττική ιδανικά. Εγώ δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διάθεση να γίνει πάρκο, mall θα γίνουν γιατί αυτά θα φέρουν τα λεφτά. Να κατεβεί ο άλλος εκεί και να μην πάει σε mall και να πάει στο πάρκο; Τρελοί είστε, έτσι δεν γίνεται δουλειά!
:lol:

Βαση της Wikipedia το παρκο θα εχει εκταση 4,000,000 τ.μ. Για να εχουμε μια ταξη μεγεθους, το Σταυρος Νιαρχος εχει εκταση 210,000 τ.μ. και το Πεδιο του Αρεως 277,000 τ.μ.

Προφανως η αυξηση των συντελεστων δομησης ειναι χαρισμα στη Λαμδα, οπως και ο αποκλεισμος του παραλιακου μετωπου οπου γινει, αλλα μικρο το παρκο δεν το λες σε καμια περιπτωση! Το αντιθετο. Το αν θα μπορουσε να ειναι ολη η εκταση παρκο, χωρις οικιστικη/εμπορικη αναπτυξη, νομιζω πλεον το εχουμε ξεπερασει. Ιδανικα κι εμενα προφανως θα μου αρεσε..

Τωρα τα σεναρια για τις γυρω περιοχες λενε κυριως για αυξηση τιμων, επομενως εσυ ειδικα σαν ιδιοκτητης μονο ευνοημενος θα εισαι, και αν αποφασισεις να πουλησεις, αλλα και με την ευκολη προσβαση στο χωρο που θα εχεις!

Οσο για τα ακινητα της νεας περιοχης, με τις τιμες διαθεσης που ανακοινωνουν, ή θα μιλαμε για κλειστο κλαμπ, κυριως ρασοφορων ξενων, ή για μια πολη φαντασμα...βεβαια καθιστε να δουμε και ποτε θα ολοκληρωθει, γιατι προς το παρον κυριως μακετες βλεπουμε :lol:
Άβαταρ μέλους
By HighFidelity
#810617 H Wikipedia δεν έχει ιδέα προς το παρόν για το πραγματικό πάρκο όμως! :lol:
Εδώ δεν έχει ακόμη ο... Άδωνις, κάτσε να έρθει το επόμενο request από την Λάμδα και βλέπουμε! :s_biggrin

Διαφωνώ για τα έργα, την τελευταία φορά που πέρασα από εκεί, μια χαρά γίνονται έργα, έχουν ξηλώσει σχεδόν όλο τον αεροδιάδρομο, το cut and cover για την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος προχωράει, γερανούς βλέπεις, τον ουρανοξύστη στην παραλία τον ξεκίνησαν, δεν βλέπω να μην προχωράει δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνουν;
Και πουλάνε διαρκώς επίσης. Φυσικά υπάρχει μια γκρίνια για την αύξηση των υλικών, αλλά σιγά, λεφτά υπάρχουν, θα χρεώσουν παραπάνω και αν κάποιος θέλει να πάρει την προκαταβολή πίσω, θα βρεθεί ο επόμενος.
Για να μην διαφωνούμε όμως: αν όντως το πάρκο γίνει όσο έχουν πει, πάω πάσο. Αλλά σιγά σιγά βλέπω πως αλλάζουν το τι είναι να γίνει. Υπόψιν επίσης, η ελεύθερη παραλία που διαφημίζουν, να είστε βέβαιοι πως θα έχει εισιτήριο και μόνον οι δημότες θα μπαίνουν δωρεάν, οι υπόλοιποι θα πληρώνουν, όπως σήμερα γίνεται στην Βούλα πχ.
Άβαταρ μέλους
By Serf
#810624 Αυτό με τους δημότες με ξεπερνάει πάντως... Να βάλει και ο Δήμος Αχαρνών εισιτήριο στα Βασιλικά Κτήματα, ο Δήμος Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου/κτλ για τους μη δημότες...
Άβαταρ μέλους
By Zeus
#810627
HighFidelity έγραψε:H Wikipedia δεν έχει ιδέα προς το παρόν για το πραγματικό πάρκο όμως! :lol:
Εδώ δεν έχει ακόμη ο... Άδωνις, κάτσε να έρθει το επόμενο request από την Λάμδα και βλέπουμε! :s_biggrin

Διαφωνώ για τα έργα, την τελευταία φορά που πέρασα από εκεί, μια χαρά γίνονται έργα, έχουν ξηλώσει σχεδόν όλο τον αεροδιάδρομο, το cut and cover για την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος προχωράει, γερανούς βλέπεις, τον ουρανοξύστη στην παραλία τον ξεκίνησαν, δεν βλέπω να μην προχωράει δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνουν;
Και πουλάνε διαρκώς επίσης. Φυσικά υπάρχει μια γκρίνια για την αύξηση των υλικών, αλλά σιγά, λεφτά υπάρχουν, θα χρεώσουν παραπάνω και αν κάποιος θέλει να πάρει την προκαταβολή πίσω, θα βρεθεί ο επόμενος.
Για να μην διαφωνούμε όμως: αν όντως το πάρκο γίνει όσο έχουν πει, πάω πάσο. Αλλά σιγά σιγά βλέπω πως αλλάζουν το τι είναι να γίνει. Υπόψιν επίσης, η ελεύθερη παραλία που διαφημίζουν, να είστε βέβαιοι πως θα έχει εισιτήριο και μόνον οι δημότες θα μπαίνουν δωρεάν, οι υπόλοιποι θα πληρώνουν, όπως σήμερα γίνεται στην Βούλα πχ.

Ενταξει..το μακετο μπορει να ηταν λιγο υπερβολικο, αλλα καθε μερα που περνας απο το πανω τμημα επι της Βουλιαγμενης βλεπεις κατι τρομερο να γινεται, εκτος εκεινου του κτηριου διπλα στο πρακτικερ? :hmmm:
Απο παραλια η υπογειοποιηση προχωραει, και ο διαδρομος εχει ξηλωθει (εχω καιρο να περασω περιμετρικα του γκολφ), αλλα εδω μιλαμε για ουρανοξυστες, εμπορικα, παρκα, μαρινες κτλ...απο αυτα προς το παρον δεν νομιζω να εχει ξεκινησει κατι, εξου και το μακετο :lol:
Άβαταρ μέλους
By Zeus
#810630
Serf έγραψε:Αυτό με τους δημότες με ξεπερνάει πάντως... Να βάλει και ο Δήμος Αχαρνών εισιτήριο στα Βασιλικά Κτήματα, ο Δήμος Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου/κτλ για τους μη δημότες...

Στα Βασιλικα Κτηματα αν ειχαν ανακαινιστει και συντηρηθει οπως θα επρεπε δεν θα ηταν καθολου παραλογο το εισητηριο, οπως αλλωστε γινεται στα περισσοτερα παλατια στο εξωτερικο.

Για τις παραλιες δυστυχως ακομα και οι ελευθερες, πρακτικα με τις ξαπλωστρες τελικα δεν ειναι και τοσο ελευθερες. Στις πλαζ ομως οπως της Βουλας που αναφερθηκε ή της Βουλιαγμενης, παντα υπηρχε εισητηριο για την εισοδο, δεν ειναι κατι καινουριο.
Άβαταρ μέλους
By HighFidelity
#810633 Της Βουλιαγμένης ήταν και είναι στην ΕΤΑΔ. Της Α' Βούλας νομίζω είναι στον δήμο. Στην πρώτη πληρώνουν και οι δημότες, στην δεύτερη όχι.
Όσο για την πρόοδο, αν και δεν είμαι φίλος του έργου, δεν θεωρώ πως είναι κακή. Μην ξεχνάτε πως τα ψηλά κτήρια απαιτούν τρελή προετοιμασία σε σχεδιασμό, αλλά και στο έδαφος, ειδικά σε μια σεισμική χώρα.
Άβαταρ μέλους
By HighFidelity
#810642 Χμμμ, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Zeus; :iconcool:
Ελληνικό: Η Τράπεζα Πειραιώς έφυγε, η Eurobank το σκέφτεται
https://www.capital.gr/epixeiriseis/370 ... -skeftetai
Να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για "απόβαση" στο Ελληνικό αποφάσισε η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης της σχετικής συμφωνίας επένδυσης βρίσκεται και η Eurobank, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Capital.gr.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς η απόφαση έχει ληφθεί οριστικά, αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών, εξηγώντας ότι η εκτίναξη του κόστους κατασκευής ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση της επένδυσης ύψους 121 εκατ. ευρώ
.

Σύμφωνα με το MoU που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2021 με τη Lamda Development, η Πειραιώς σχεδίαζε να επενδύσει στην αγορά γραφειακών χώρων στο Ελληνικό συνολικού εμβαδού 40.000 τμ με σκοπό να μεταφέρει όλες τις κεντρικές της υπηρεσίες που στεγάζονται σήμερα σε 18 διαφορετικά κτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Η εν λόγω κίνηση θα ισοδυναμούσε -σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς- με εξοικονόμηση κόστους 10 εκατ. ευρώ για την τράπεζα.

Το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης του έργου στο Ελληνικό, δηλαδή έως το 2025. Πηγές της αγοράς, πάντως, εκτιμούν ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων θα μετατεθεί τουλάχιστον κατά 1-2 έτη, γεγονός που φαίνεται πως βάρυνε στην απόφαση της τράπεζας να αποσύρει την επένδυση.

Σε διαφορετική φάση, αυτή της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας, βρίσκεται η δεύτερη "τράπεζα του Ελληνικού". Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαδικασιών, η Eurobank επιχειρεί αναδιάρθρωση της συμφωνίας που υπέγραψε με τη Lamda Development στα τέλη του 2021, η οποία αποτυπώθηκε στο σχετικό MoU. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ για την ανέγερση πύργου (tower) ύψους 100 μέτρων σε έκταση 18 στρεμμάτων στο Επιχειρηματικό Κέντρο του Ελληνικού επί της Βουλιαγμένης, αμιγούς χρήσης γραφείων συνολικής έκτασης 40.000 τμ.

Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, "η κίνηση αυτή στοχεύει στη συγκέντρωση των κεντρικών γραφείων και των περισσότερων υπηρεσιών της Τράπεζας σε ένα κτήριο που θα ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και έχει σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και σημαντική μείωση του σχετικού λειτουργικού κόστους".

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια εύρεσης μιας βιώσιμης λύσης για την υλοποίηση της επένδυσης η οποία απειλείται από την εκτίναξη του κόστους που επέφεραν στον κατασκευαστικό κλάδο ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεπαγόμενη ενεργειακή κρίση. "Τα κόστη έχουν ξεφύγει, αναζητούμε λύσεις για υλοποίηση του deal", αναφέρουν στο Capital.gr πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, η απόφαση της αποχώρησης δεν είναι ειλημμένη καθώς η τράπεζα πιστεύει στο project του Ελληνικού που αποτελεί εμβληματικό έργο της χώρας και "κανείς δεν πρέπει να λείπει από εκεί". Παρ’ όλα αυτά, τονίζουν ότι το κόστος της επένδυσης είναι τέτοιο που ο ορίζοντας αποεπένδυσης εκτείνεται στα 50-70 έτη. "Το ζήτημα είναι τι περιμένεις από μια τέτοια επένδυση", αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πηγές της αγοράς, πάντως, εκτιμούν ότι ούτε η Eurobank θα προχωρήσει τελικά στην επένδυση.

Θυμίζεται ότι τόσο η Πειραιώς όσο και η Eurobank αποτελούν τις δύο τράπεζες που χρηματοδοτούν το φιλόδοξο έργο του Ελληνικού με κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ήταν αναμενόμενο ότι οι δύο τράπεζες θα στήριζαν το έργο ανακοινώνοντας επενδύσεις στο εμβληματικό Επιχειρηματικό Πάρκο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει, ωστόσο, από τις ανακοινώσεις εκατέρωθεν, σε συνδυασμό με την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια για περικοπή του λειτουργικού τους κόστους καθιστούν την επένδυση μη βιώσιμη για τον κλάδο.

Εξάλλου, όπως αναφέρουν στελέχη του real estate, η φυσιογνωμία του Ελληνικού έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον αρμόζει περισσότερο σε επενδύσεις σε τουριστικά και εμπορικά ακίνητα παρά σε κτήρια γραφείων, με το κόστος της επένδυσης να καθιστά απαγορευτική την επένδυση για πολλές επιχειρήσεις.


Πολύ ενδιαφέρον ποστ στα σχόλια, σχετικά με τον Ιππόδρομο (που πλέον στο Μαρκόπουλο, είναι μια χάλια κατάσταση, εγκατελειμμένη απ' όλους αν έχετε πάει):
handicapper πριν 4 ώρες
15 ψήφοι
Ακριβώς 25 χρόνια πριν ανακοινώνεται η Ιδιωτικοποίηση και μετεγκατάσταση του Ιπποδρόμου . Φαλήρου. Όταν έφερα τους Αυστραλούς ειδικούς διατύπωσαν την άποψη ότι ο ιππόδρομος στο Φάληρο μοιάζει με πρόχειρες εγκαταστάσεις στρατώνα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου.
Αξίωμα είναι όταν ο Ιππόδρομος μεταφέρεται - απομακρύνεται από το κέντρο μειώνεται ο τζίρος και η επισκεψιμότητα κατά 30%. Έγινε η πρόταση για αλλαγή φοράς του ιπποδρομίου προς τις ακτές Φαλήρου, σύγχρονη οικολογική ανάπτυξη των χώρων, διαμόρφωση παραλίας ακόμη και να υποδέχεται τα κότερα των μεγάλο ιδιοκτητών και πολλά άλλα.
Όλος ο όγκος της συντήρησης και προπονητικής προετοιμασίας με διπλά προπονητικά κέντρα και υποδομές για σίτιση και κτηνιατρική υποστήριξη θα μεταφερόταν στο Μαρκόπουλο. Κάθε πρωί ιπποδρομιακής μέρας θα μεταφερόντουσαν οι αθλητές άλογα και μετά την συμμετοχή στις κούρσες θα επέστρεφαν πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον στο Μαρκόπουλο, όπως και γίνεται διεθνώς
Οι Αυστραλιανή Κοινοπραξία με τα πιο εξειδικευμένα στελέχη που από οικόπεδο ήταν οι μοναδικοί που είχαν κατασκευάσει σύγχρονο ιπποδρόμιο το δεύτερο στο Hong Kong, μέσα από 9 κοινοπραξίες δεν τους επετράπη να μπούν ούτε στην τελική πεντάδα.
Την δουλεία την πήρε μία Κοινοπραξία ελληνικών συμφερόντων που τα στελέχη της δεν είχαν μία λέξη στο βιογραφικό τους περί ανάπτυξης Ιπποδρομίων.
Τελικά έγινε το νέο ιπποδρόμιο στο Μαρκόπουλο, χωρίς κατορθωτό σχέδιο και μελέτη βιωσιμότητας, με τελείως λάθος κατασκευές κτιρίων και προπαντός τελείως λάθος κατασκευή του ακρογωνιαίου λίθου επιτυχίας των ιπποδρομιών που είναι ο στίβος. Κόστισε δε 230 εκατομμύρια ευρώ επί 1,37 αποπληθωρισμένα σημερινά 315 εκατομμύρια ευρώ.Ακριβώς 90 εκατομμύρια περισσότερα από τα 140 παραδομένο και πετυχημένο αν το είχαν αναλάβει οι Αυστραλοί.
Το παλιό ιπποδρόμιο έγινε το Σταύρος Νιάρχος που επιδοτεί το κράτος από χρήματα των φορολογουμένων για να συντηρείται, ενώ τότε στην μιζέρια του ο ιππόδρομος στο Φάληρο το 2004 έκανε τζίρους σημερινά αποπληθωρισμένα 452 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Σήμερα το ιπποδρόμιο στα χέρια του ιδιώτη ΟΠΑΠ, ο οποίος πήρε το μονοπώλιο πριν οκτώ χρόνια με γιαλαντζί συμφωνία με ''νοίκι'' κάνοντας 15 εκατομμύρια ευρώ τζίρους ετησίως έχει ολοκληρωτικά χρεοκοπήσει. Από 1,500 καθαρόαιμα που ήταν εν ενεργεία στο υποβαθμισμένο Φάληρο έχουν μείνει 100 στο Μαρκόπουλο.
What evil men can do, τι διαβολεμένα πράγματα κάνουν οι άνθρωποι.Ιπποδρομίες σε ένα τουριστικό κράτος όπως η Ελλάδα με τις καλύτερες προοπτικές υποστήριξης για πολλούς αγωνιστικούς λόγους ένα κρίσιμο είναι η δεκάμηνη ηλιοφάνεια κατέληξε στο λουκέτο. Μία βιομηχανία που μαζί με την ιπποπαραγωγή τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις φαρμακευτικές υποστηρίξεις που θα έκανε τζίρους των δύο δις ευρώ κατάληξε στα αζήτητα.
Ο αντίκτυπος όταν θα κλείσει οριστικά ο ιππόδρομος, θα γίνουμε ρόμπα διεθνώς διότι σε όλο τον κόσμο τα ιπποδρόμια αναπτύσσονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και αποτελούν πρωτίστως εξαιρετικό τουριστικό προϊόν.
Άβαταρ μέλους
By markvag
#810653
HighFidelity έγραψε:Το απίστευτο με τέτοιους νόμους είναι πως γίνονται και δεν κουνιέται και φύλλο: δηλαδή, με ένα νόμο, χαρίζονται μερικά εκατομμύρια στον ιδιώτη, χωρίς αντίκρυσμα για το Δημόσιο, και δεν τρέχει κάστανο.


Έτσι δεν γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα;; Με το γράμμα του νόμου;