Γενικά αυτοκινητιστικά θέματα
Άβαταρ μέλους
By saxon_747
#1952 Εδώ θα γράφουμε ειδήσεις και νέα από το χωρο της αυτοκίνησης, που δεν εμπίπτουν στο θέμα Κατασκευαστές και μοντέλα
Άβαταρ μέλους
By saxon_747
#1954 Σκανδαλώδης φοροδιαφυγή από τις γερμανικών συμφερόντων Mercedes και ΒΜW

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατά την απόκτησή τους, είναι προοδευτικά ανάλογη με την αξία κάθε αυτοκινήτου, έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι και κοινωνικά δίκαιη. Στην πράξη όμως εμφανίζονται πολυτελή και πανάκριβα αυτοκίνητα να επιβαρύνονται με χαμηλότερους φόρους σε σύγκριση με αντίστοιχα μεσαία οικογενειακά αυτοκίνητα.

Πράγματι, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, δύο πολύ γνωστές θυγατρικές γερμανικών οίκων κατασκευής αυτοκινήτων, και συγκεκριμένα η Mercedes Benz Hellas και η BMW Hellas έχουν ανακαλύψει τον τρόπο να φοροδιαφεύγουν προκλητικά, κατά συρροή, στερώντας πολλά εκατομμύρια από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ παράλληλα διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο, δυσχεραίνοντας την θέση των ελληνικών εταιρειών οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής.

Μια σημαντική κατηγορία φόρων που επιβαρύνουν τα Αυτοκίνητα, όπως είναι το Τέλος Ταξινόμησης και ο Φόρος Πολυτελείας, επιβάλλονται στην λεγόμενη αξία CIF του αυτοκινήτου και καταβάλλονται κατά τον εκτελωνισμό του.

Πρόκειται ουσιαστικά για την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου, δηλαδή για την τιμή που πουλάει ο κατασκευαστής στην εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα. Αθροιστικά το ύψος των δύο αυτών φόρων ξεκινάει από 12% και μπορεί να φτάσει έως και το 90% της αξίας του.

Αποδεικνύεται όμως ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση μητρικής – θυγατρικής του εισαγωγέα και του κατασκευαστή αυτοκινήτων, η υποτιμολόγηση των αυτοκινήτων με την πρακτική του Transfer Pricing μπορεί να εξασφαλίσει γι’ αυτές τις εταιρείες τεράστια οφέλη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και κατ’ επέκταση του Έλληνα φορολογούμενου.

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε. διαθέτει εργοστασιακή αξία 24.000 €. Αυτή είναι η τιμή πώλησης του κατασκευαστή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αν η τιμή αυτή ίσχυε, όπως θα ανέμενε κανείς και στην Ελλάδα, κατά τον εκτελωνισμό του θα έπρεπε να καταβληθεί Τέλος Ταξινόμησης 40% (9.600 €) και Φόρος Πολυτελείας 30% (7.200 €), σύνολο φόρων 16.800 €.

Εάν όμως το ίδιο αυτοκίνητο υποτιμολογηθεί από την μητρική εταιρεία στην τιμή των 15.000 €, τότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Πολυτελείας και καταβάλλεται Τέλος Ταξινόμησης 6.000 €, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο ζημιώνεται κατά 10.800 € μόνο από ένα αυτοκίνητο!

Το ανωτέρω παράδειγμα δεν είναι ένα θεωρητικό παράδειγμα, αλλά μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα και πρακτική που προκύπτει από τους επίσημους Τιμοκαταλόγους της MERCEDES και της BMW στην Ελλάδα και ισχύει αναλογικά για όλα τους τα μοντέλα.

Έκπληκτοι διαπιστώνουμε ότι ενώ οι τιμές πώλησης των συγκρίσιμων μοντέλων έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους, οι τιμές με τις οποίες εκτελωνίζονται τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έχουν τεράστιες διαφορές. Οι τιμές με τις οποίες αγοράζουν η BMW ΕΛΛΑΣ και η MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ είναι 2 και 3 φορές μικρότερες από τις αντίστοιχες της KOSMOCAR.

Βέβαια, υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των εταιρειών, η οποία έγκειται στο γεγονός ότι δύο πρώτες ανήκουν στους Γερμανικούς Ομίλους που κατασκευάζουν τα αυτοκίνητα, ενώ η τελευταία είναι μία ελληνικών συμφερόντων εισαγωγική εταιρεία όπου η σχέση που έχει με την γερμανική εταιρεία από την οποία προμηθεύεται τα αυτοκίνητά της, δεν της επιτρέπει την διαστρέβλωση των τιμών στις μεταξύ τους συναλλαγές.

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα μοντέλα Mercedes και BMW έρχονται υποτιμολογημένα στην Ελλάδα, με σκοπό να πληρωθούν λιγότεροι φόροι προς όφελος των δύο εταιρειών και των γερμανικών πολυεθνικών στις οποίες ανήκουν.

Ορισμένα μάλιστα από αυτά τα μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα με τόσο προκλητικά χαμηλές τιμές όπου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι ελεγκτικές αρχές παραμένουν αδρανείς σε τέτοιου μεγέθους πρόκληση.

Παραθέτουμε τις τιμές αγοράς ορισμένων από αυτά τα μοντέλα:

Και για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, αναλογιστείτε ότι μικρομεσαία μοντέλα όπως είναι το Fiat Punto, το Seat Ibiza, το Ford Fiesta, το WV Polo και πολλά άλλα, έχουν εργοστασιακή αξία που ξεπερνά τις 9.000 €.

Η συγκεκριμένη πρακτική επιφέρει σωρεία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραβιάζονται το άρθρο 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) διότι η απώλεια δασμών συνεπεία υποτιμολόγησης συνιστά μορφή λαθρεμπορίας, το άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης 5032319/5080 (ΦΕΚ 1763/25.08.2009) διότι δεν μετακυλίεται το όφελος από την υποτιμολόγηση στον καταναλωτή και τέλος το άρθρο 26 του ν.3728/2208 για αναιτιολόγητη απόκλιση ενδοομιλικών συναλλαγών.

Άραγε γνωρίζουν οι πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες του Γερμανικού κράτους, ορκισμένοι εχθροί και πολέμιοι της φοροδιαφυγής στην Ευρώπη, ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν παράνομες πρακτικές για να μεταφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά από τα ελλειμματικά Ελληνικά κρατικά ταμεία προς τα ιδιωτικά πλεονασματικά ταμεία των Γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών τους;

Εκτός εάν η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και της νομιμότητας πρέπει να εφαρμόζονται στις τράπεζες του νότου αλλά όχι υποχρεωτικά και στις αυτοκινητοβιομηχανίες του βορρά…

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των τιμοκαταλόγων και των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., και της BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι τα ακόλουθα:

Οι εταιρείες είναι θυγατρικές των Γερμανικών Ομίλων Daimler AG και BMW GROUP AG αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος που προκύπτει από την πώληση των αυτοκινήτων τους στην Ελλάδα, είναι αδικαιολόγητα υψηλό. Το μέσο μικτό κέρδος για τα μοντέλα της MERCEDES ανέρχεται σε 66%, για τα μοντέλα της BMW ανέρχεται σε 53%, ενώ οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, που στην πλειοψηφία τους ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες, με δυσκολία ξεπερνούν το 15%. Αυτό αποδεικνύει ότι μητρικές Daimler και BMW, υποτιμολογούν τα αυτοκίνητα που πουλάνε στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα.

Είναι δε τόσο προκλητικά χαμηλή η εργοστασιακή αξία αυτών των αυτοκινήτων, όπου σχεδόν για κανένα μοντέλο δεν προκύπτει Φόρος Πολυτελείας. Και είναι πράγματι απίστευτο ότι τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν συνδέσει το όνομά τους με την πολυτελή διαβίωση στην Ελλάδα, να απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελείας ακόμα και για τα πιο πανάκριβα μοντέλα τους, ενώ είναι προφανές ότι όταν ο νομοθέτης εμπνεύστηκε τον φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα, είχε αυτές τις δύο μάρκες στο μυαλό του.

Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής που αναλύθηκε, εκτός φυσικά από την κατά συρροή φοροδιαφυγή, τα ποσά της οποίας σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50% της εργοστασιακής αξίας του κάθε αυτοκινήτου, είναι επίσης η δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο του αυτοκινήτου, σε βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με την δυνατότητα πρόσβασης των πολυεθνικών ομίλων σε τραπεζικό δανεισμό με επιτόκια μικρότερα από το 1/3 των αντίστοιχων επιτοκίων που επιβαρύνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οδηγεί σταδιακά στον αφανισμό των ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο.

Προφανώς, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την εφαρμογή της επιδιωκόμενης γερμανικού τύπου δημοσιονομικής πειθαρχίας...

(Πηγη: newpost.gr)
Άβαταρ μέλους
By vice246
#17676 http://goo.gl/5B2TIb
Περιβάλλον & Επιστήμη
Στα πρόθυρα επανάστασης η αυτοκινητοβιομηχανία
Οι νέες προτάσεις για την μετακίνηση, όπως το car sharing ή οι εφαρμογές υπηρεσιών μετακίνησης που βασίζονται στο ίντερνετ συνιστούν κορυφαία πρόκληση για την αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ο επικεφαλής της Volkswagen Μάρτιν Βίντερκορν φιλοδοξεί η αυτοκινητοβιομηχανία που διοικεί να γίνει η μεγαλύτερη του κόσμου. Ειδήμονες της αυτοκινητοβιομηχανίας εκτιμούν μάλιστα ότι ο πρόεδρος της VW θα πετύχει το στόχο του ήδη εντός του 2014. Όμως παρά την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας ο Μάρτιν Βίντερκορν βλέπει τα κέρδη της VW να περιορίζονται. Μιλώντας πρόσφατα σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας στο Βόλφσμπουργκ, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της δικτύωσης αυτοκινήτου και διαδικτύου καθώς και νέων προτάσεων για τη μετακίνηση, όπως είναι το car sharing.

O Στέφαν Μπράτσελ ειδικός σε ζητήματα αυτοκίνησης από τον ΤΕΙ στο Μπέργκις Γκλάντμπαχ εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια οι εξελίξεις στους τομείς αυτούς θα είναι ραγδαίες: «Για την αυτοκινητοβιομηχανία οι νέες ιδέες για την μετακίνηση συνιστούν προαναγγελθείσα επανάσταση. Oι προτάσεις του car sharing απευθύνονται κυρίως στους αποκαλούμενους “digital natives“, δηλαδή όσους μεγάλωσαν με το ίντερνετ. Οι άνθρωποι εκείνοι σχεδιάζουν ούτως ή άλλως τα ταξίδια τους με το smartphone».

Ο Πέτερ Φους, από την Ernst & Young, ο οποίος για περισσότερα από 25 χρόνια είναι σύμβουλος διαφόρων αυτοκινητοβιομηχανιών, συμφωνεί ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας επανάστασης: «Αναμένω μεταβολή ολόκληρου του επιχειρησιακού μοντέλου της αυτοκινητοβιομηχανίας από την αγορά οχημάτων, σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μετακινήσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενδιαφερομένων».

Έχουν τον πρώτο λόγο Google, Apple και Facebook;

Αλλάζει το car sharing τα δεδομένα;

Έρευνα του γερμανικού συνδέσμου υψηλής τεχνολογίας Bitkom δείχνει ότι οι χρήστες car sharing στη Γερμανία διπλασιάστηκαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ξεπερνούν πλέον τα 4 εκατομμύρια. Η λεγόμενη shared mobility, στα ελληνικά «μοιρασμένη μετακίνηση» εξαπλώνεται ακόμα ταχύτερα χάρη στις δυνατότητες πληροφόρησης, κράτησης και πληρωμής που προσφέρει το διαδίκτυο. Και εδώ είναι που μεγάλες διαδικτυακές εταιρίες όπως η Google, η Apple ή το Facebook έχουν, όπως όλα δείχνουν το πάνω χέρι.

«Σε περίπτωση που τεχνολογικοί γίγαντες καταφέρουν να παράσχουν υπηρεσίες στον τομέα της μετακίνησης και να ελέγξουν τις καθοριστικές διαδικασίες τότε θα ανταγωνιστούν πολύ σύντομα επί ίσοις όροις την αυτοκινητοβιομηχανία», λέει ο γερμανός ειδικός Στέφαν Μπράτσελ.

Προς το παρόν πάντως η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη στιγμή που συγκρίνοντας με τους ανταγωνιστές της ανά τον κόσμο δίνει ήδη έμφαση στη δικτύωση. Όμως τα πράγματα δεν θα είναι περίπατος. Πολλοί από εμάς έχουν δει το βίντεο στο youtube που δείχνει το πειραματικό όχημα της Google να κινείται στο δρόμο χωρίς τιμόνι, πηδάλια και κουμπιά. Στο εσωτερικό υπάρχουν μόνο δύο θέσεις. Όμως για πολλούς κατοίκους πόλεων το αυτοκίνητο αυτό θα αρκούσε και με το παραπάνω για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Ulrich Klaus / Σ. Γεωργακόπουλος
http://www.dw.de
Άβαταρ μέλους
By dstou
#112388
Σύμφωνα με το The Detroit News, το 21% των νέων αυτοκινήτων στις Η.Π.Α. διαθέτουν turbo -έχοντας αυξανόμενο ρυθμό, ενώ το αντίστοιχο για την Ευρώπη ξεπερνάει το 70%.

Σε αυτό συνηγορεί και η δήλωση του Nitin Kulkarni, αντιπροέδρου της Honeywell Transportation Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής turbo παγκοσμίως, που είπε χαρακτηριστικά:


Είμαστε στη χρυσή εποχή των turbos.
http://www.autoblog.gr/2015/05/16/its-the-golden-age-for-turbochargers-in-cars/
Άβαταρ μέλους
By nido
#224039 http://vrilissianews.gr/voreia-proastia ... tokiniton/

Β. Προάστια: Έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων “πείραζε” τα χιλιόμετρα (video)

Σε μάστιγα για τον κλάδο του αυτοκινήτου εξελίσσεται το «γύρισμα» των χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει ούτε αυστηρές ποινές αλλά ούτε και πρόστιμα με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να δρουν ανεξέλεγκτα.

Μάλιστα μερικοί από αυτούς δεν διστάζουν να στέλνουν και απειλητικά μηνύματα προς πελάτες του οι οποίοι ανακαλύπτουν πως έχουν πέσει θύματα απάτης.

Η εφημερίδα «Αγορά» αποκαλύπτει το μεγάλο σκάνδαλο που πραγματοποιείται εδώ και πολύ καιρό από έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με έδρα στα Βόρεια Προάστια ενώ παράλληλα δίνει και χρήσιμες συμβουλές στους καταναλωτές που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιο μεταχειρισμένο ΙΧ.

«Καθαρό» αυτοκίνητο με 60.000 χλμ. είχε διανύσει πραγματικά 160.000 χλμ.!

Ο έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στα Βόρεια Προάστια φαίνεται πως δεν φοβάται ούτε νόμους αλλά ούτε και τους πελάτες που ανακαλύπτουν πως το όχημα που αγόρασαν έχει διανύσει επιπλέον 100.000 χλμ. από εκείνα που αναγράφονται στο κοντέρ του αυτοκινήτου.
Ειδικότερα ιδιώτης καταναλωτής πριν μερικούς μήνες απέκτησε ένα πολυτελές και «καθαρό» έναντι 21.000 ευρώ το οποίο σύμφωνα με τις ενδείξεις του καντράν είχε διανύσει 62.936 χλμ.

Ωστόσο μετά από βλάβες και προβλήματα ο κάτοχος του οχήματος επισκέφθηκε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel και αντιλήφθηκε πως στις 5 Ιανουαρίου του 2015 το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel στην Ολλανδία έχοντας διανύσει 152.765 χλμ.!

Κατόπιν ο καταναλωτής από το Τελωνείο Αθηνών απαίτησε να ανοιχθεί ο φάκελος του οχήματός του όπου διαπίστωσε πως το όχημά του είχε εκτελωνιστεί με καταγεγραμμένα 158.826 χλμ.

Όταν γνωστοποίησε στον έμπορο πως ανακάλυψε τα πραγματικά χιλιόμετρα του οχήματος που είχε αγοράσει και πως θα κινηθεί δικαστικά εκείνος άρχισε να του στέλνει απειλητικά μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο αναγράφοντας μεταξύ άλλων: «Πρόσεχε γιατί έχεις και παιδιά»…

‘Αλλος καταναλωτής προμηθεύτηκε εισαγόμενο μεταχειρισμένο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο από τον ίδιο έμπορο των Βορείων Προαστίων και μετά από συνεχείς βλάβες αποφάσισε να επισκεφθεί την επίσημη αντιπροσωπεία όπου εκεί διαπιστώθηκε επίσημα πως το όχημα είχε διανύσει 265.000 χλμ. και ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεων ΙΧ στην Ισπανία ενώ στο κοντέρ του ανέγραφε μόλις 72.000 χλμ.

‘Όταν γνωστοποίησε στον έμπορο πως ανακάλυψε την απάτη με τα γυρισμένα χιλιόμετρα εκείνος συμφώνησε να το ανταλλάξει με ένα πιο καινούριο πετρελαιοκίνητο όχημα το οποίο σύμφωνα με τον έμπορο ήταν σαν καινούριο και είχε διανύσει μόλις 48.000 χλμ.

Ο καταναλωτής μετά από έλεγχο που έκανε στο δεύτερο αυτοκίνητο ανακάλυψε πως εκείνο έχει γυρισμένα χιλιόμετρα και πως το όχημα ανήκε σε εταιρεία ενοικίασης στην Πορτογαλία και είχε διανύσει 165.000 χλ.

Ο καταναλωτής μετά από την συγκεκριμένη εξέλιξη αποφάσισε πως θα οδηγήσει τον έμπορο στις δικαστικές αίθουσες…

Πως θα βρείτε αν έχουν γυριστεί τα χιλιόμετρα

Η διαδικασία ανεύρεσης των πραγματικών χιλιομέτρων σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να επιτευχθεί σε λίγα μόλις λεπτά ενώ σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να ανακαλυφθεί σε λίγες ημέρες.
Ειδικότερα όλα τα αυτοκίνητα πλέον διαθέτουν εγκεφάλους οι οποίοι συνδέονται σε υπολογιστές με ειδικό λογισμικό που έχουν τα εξουσιοδοτημένα ή ειδικευμένα συνεργεία.

Οι επιτήδειοι συνήθως γυρίζουν τα χιλιόμετρα μόνο στη βασική μονάδα του εγκεφάλου ξεχνώντας να πραγματοποιήσουν την ίδια ακριβώς εντολή και στα υπόλοιπα υπομέρους «εγκεφαλάκια» που υπάρχουν διάσπαρτα στο αυτοκίνητο. Οι ειδικοί γνωρίζουν πως τα χιλιόμετρα πέραν της βασικής μονάδας μπορούν να τα ανακαλύψουν στον αισθητήρα ABS, στο ESP μέχρι και στον αισθητήρα πίεσης ελαστικών!

Πέραν των ηλεκτρονικών συστημάτων που μπορεί κανείς να βρει τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα υπάρχουν και έγγραφα όπως το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης που βρίσκεται στο Τελωνείο, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ενώ πλέον με τη χρήση του Internet μπορεί κανείς πολύ εύκολα να επικοινωνήσει με το κράτος-μέλος που κυκλοφορούσε το όχημά του και να ανακαλύψει μέσω της βάσης δεδομένων των ΚΤΕΟ πότε έγιναν οι έλεγχοι και πόσα χιλιόμετρα είχε διανύσει το όχημα κατά τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που το όχημα είναι εγχώριο μεταχειρισμένο και όχι εισαγόμενο τότε πολύ εύκολα μπορεί ο ιδιοκτήτης του να μεταβεί στο υπουργείο ή στις Διευθύνσεις Μεταφορών και να απαιτήσουν την εκτύπωση όλων των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στα ΚΤΕΟ!

‘Οσον αφορά στα Book Service καλό θα ήταν να είστε επιφυλακτικοί καθώς υπάρχουν «καλοθελητές» που εκτυπώνουν ότι επιθυμεί να αναγράφει ο έμπορος…

Δείτε και ένα σχετικό video πόσο εύκολα γυρίζονται τα χιλιόμετρα με τη χρήση ειδικών συσκευών που προσαρμόζονται σε όλα τα αυτοκίνητα:

https://youtu.be/X2pvMv6YJjo
Άβαταρ μέλους
By mousatos
#240855 Headlight study: Only 1 out of 31 models rated 'good' by IIHS

http://www.usatoday.com/story/money/car ... /82416824/

http://www.iihs.org/iihs/news/desktopne ... mprovement
Άβαταρ μέλους
By rx8_drifter
#241192
mousatos έγραψε:Headlight study: Only 1 out of 31 models rated 'good' by IIHS

http://www.usatoday.com/story/money/car ... /82416824/

http://www.iihs.org/iihs/news/desktopne ... mprovementΌτι θα κουβεντιάζαμε για φώτα κεριά εν έτει 2016 δεν το περίμενα :dizzy:
Άβαταρ μέλους
By g8777
#241281 Πες στους κουτοφραγκους ότι ο Έλληνας το χει διαισθανθει εδώ και δεκαετίες. Φωτα πορειας, θέσης, ομίχλης μπρος πισω, μεγάλη σκαλα, σπαστη σκάλα, πλαφονιερα ανοικτη και αναπτήρας για ατμόσφαιρα. Και με συμβολισμο βέβαια. :s_yes Το δεξια βαραει στο Αλφα του Κενταυρου και το αριστερό είναι ορατό από τον ISS.
Είναι να μην πέσει ο ήλιος στο Ελλαντα, χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου για να οδηγήσεις. :lol:
Άβαταρ μέλους
By dimviii
#250778 Το Nurburgring πέρασε σε χέρια Ρώσου δισεκατομμυριούχου

http://www.zougla.gr/automoto/racing/di ... omiriouxou
Άβαταρ μέλους
By drdino
#250780 Γιαυτό κι έριξε τόσο χιόνι τις τελευταίες μέρες. :lol: