Για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκτός μηχανοκίνητων...
Άβαταρ μέλους
By markvag
#849509
ArrowsFA1 έγραψε:Αν δεν το καταλάβουν μόνοι τους, θα αναγκαστούν να τις πάρουν πίσω σε λίγα χρόνια οπότε και θα πέφτουν βροχή οι καταδίκες από το ΕΔΔΑ.


Γιατί, αυτοί θα πληρώσουν τα πρόστιμα;; Όλοι εμείς θα τα πληρώσουμε, μέσω των φόρων μας, και μεταξύ αυτών που θα πληρώσουν είναι και όσοι χαζοχαρούμενοι χαίρονται με τα πανηλίθια νομοθετήματα που θα φάμε στη μάπα...
Άβαταρ μέλους
By ArrowsFA1
#849940 Στο άρθρο του παπαγάλου της Καθημερινής, που παρέθεσα σε προηγούμενο ποστ, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε σχέση με τις προωθούμενες αλλαγές:

"Παρατηρήθηκε μια γενική αφωνία από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και κυρίως από τους συνήθεις λαλίστατους πανεπιστημιακούς. Σκέφτηκα πως για να μην αντιδρούν, κάτι καλό θα φέρνει αυτή η τροποποίηση ή αισθάνονται ενοχές για τα όσα έγιναν το 2019..."

Σχεδόν το σύνολο των μελών ΔΕΠ της χώρας, με γνωστικό αντικείμενο το Ουσιαστικό ή/και το Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, συνέταξαν και υπέγραψαν το ακόλουθο κείμενο:

Oι υπογράφοντες, εν ενεργεία, ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των Τομέων Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών των τριών Νομικών Σχολών, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης». Οι θέσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

Πολλές διατάξεις του Σχεδίου εγείρουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ και υπονομεύουν τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου.

Το Σχέδιο Νόμου δεν αποτελεί προϊόν σοβαρής επεξεργασίας μιας ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με σύμμετρη εκπροσώπηση όλων των φορέων (πανεπιστημιακών, δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων), όπως παγίως συνηθίζεται και επιβάλλεται σε περιπτώσεις δομικών αλλαγών στα βασικά ποινικά νομοθετήματα. Περαιτέρω, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τεκμηριώνονται με ερευνητικά και στατιστικά δεδομένα σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ειδικότερα:

Α. Στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ανατρέπουν την ισορροπία και συνοχή του συστήματος ποινών αφενός με την αλόγιστη επίταση των ποινών και των όρων έκτισής τους με το ψευδο-εμπειρικό επιχείρημα της «ατιμωρησίας» και αφετέρου με την αντισυνταγματική πρόβλεψη γενικής δήμευσης.

Δεν εξηγείται εν τούτοις γιατί όλα τα μέτρα «αυστηροποίησης» που έχουν ληφθεί την τελευταία τετραετία δεν έχουν εισφέρει στον περιορισμό της εγκληματικότητας.

Η τιμωρητικότητα, ως επιλογή αντεγκληματικής πολιτικής, δεν είναι πρόσφορη απάντηση στην εγκληματικότητα. Μεγάλης κλίµακας εµπειρικές µελέτες έχουν καταδείξει ότι η αποτρεπτική επιρροή στον υποψήφιο δράστη δεν εξαρτάται τόσο από το ύψος της απειλούμενης στο νόμο ποινής όσο από τη βεβαιότητα και την ταχύτητα της επιβολής της (βλ. Α. Ψαρούδα-Μπενάκη (Προβλήµατα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα και οι νέοι ποινικοί κώδικες, Ποινικά Χρονικά 2020, σελ. 5).

Επιβάλλεται, λοιπόν, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον Ποινικό Κώδικα και τις απειλούμενες ποινές στην αστυνομική πρόληψη και τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και στους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου.

Β. Στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου, οι προτεινόμενες αλλαγές θίγουν βασικούς πυλώνες της δίκαιης δίκης, της αρχής του κράτους δικαίου και της αναζήτησης της αλήθειας, καθιστώντας προβληματική τη φιλελεύθερη και εγγυητική λειτουργία της ποινικής δίκης.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές φέρονται να έχουν ως στόχο την «επιτάχυνση» της ποινικής διαδικασίας, η οποία επιδιώκεται όμως με την περικοπή των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, τη δυσχέρανση της απρόσκοπτης πρόσβασης των θυμάτων στη Δικαιοσύνη, καθώς και με τον περιορισμό του ελέγχου και της διαφάνειας των διαδικαστικών ενεργειών και των κανόνων ορθής διεξαγωγής της δευτεροβάθμιας δίκης. Στο πνεύμα αυτό εγκαταλείπεται η θεμελιώδης αρχή της αμεσότητας με την πρωτοφανή απαλλαγή των αστυνομικών από την υποχρέωση εμφάνισης και εξέτασης στο ακροατήριο, ενώ η δευτεροβάθμια δίκη αποψιλώνεται από τον επανέλεγχο των αποδεικτικών μέσων. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν συνοδεύονται παντάπασιν από επιστημονική τεκμηρίωση και παροχή στατιστικών στοιχείων για τα τυχόν ελλείματα των σημερινών ρυθμίσεων ή την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των επιλογών του Σχεδίου.

Ενδεικτικώς:

α) Παρακάμπτεται σε μεγάλη έκταση η ενδιάμεση διαδικασία ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων και προωθείται η απευθείας παραπομπή πλήθους υποθέσεων στο ακροατήριο εν ονόματι της επιτάχυνσης, μολονότι τα δικαστικά συμβούλια επιτελούν αποδεδειγμένα πολύτιμο φιλτράρισμα των υποθέσεων αποτρέποντας την άσκοπη παραπομπή τους στα βεβαρημένα δικαστήρια. H μέχρι σήμερα εμπειρία δεν επιβεβαιώνει τη θέση ότι με τη μείωση της ύλης των δικαστικών συμβουλίων και την απευθείας κλήση στο ακροατήριο θα επιτευχθεί η επιτάχυνση της εκδίκασης εντός των υπερφορτωμένων πινακίων.

β) Η επιτάχυνση της διαδικασίας αντιμετωπίζεται ως απλό αριθμητικό πρόβλημα, το οποίο προσδοκάται να επιλυθεί με τη δημιουργία μονομελών δικαστηρίων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της συλλογικής διάσκεψης στην έκδοση ορθών αποφάσεων και την ενίσχυση της νομιμοποιητικής βάσης τους. Ακόμη, παραγνωρίζεται ότι ο πολλαπλασιασμός των μονομελών συνθέσεων θα απαιτήσει αντίστοιχο αριθμό αιθουσών, γραμματέων και εισαγγελέων που δεν είναι σήμερα διαθέσιμοι.

Το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να αγνοεί ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών κανόνων του ποινικού δικονομικού δικαίου ανήκει στον πυρήνα της δίκαιης δίκης. Σε ένα φιλελεύθερο κράτος δικαίου, η επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας δεν επιτρέπεται να επιχειρείται με τη θυσία θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη διεκπεραιωτική διεξαγωγή των δικών και τον περιορισμό του λειτουργικού ρόλου του δικηγόρου. Η – καθόλα επιθυμητή- επιτάχυνση της διαδικασίας πρέπει να επιδιωχθεί με την προώθηση εναλλακτικών διαδικασιών, την καλύτερη οργάνωση και εξειδίκευση διωκτικών και ανακριτικών αρχών, την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και την εν γένει βελτίωση των υπαρχουσών δομών.

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης θεωρούμε ότι χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή υψηλού κύρους, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κράτους Δικαίου και να καταστεί συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο.

21 Δεκεμβρίου 2023
[ακολουθούν υπογραφές]

Πηγή

Για να βάλουμε και μερικά πράγματα στη θέση τους.
Άβαταρ μέλους
By Anonymous Founder
#849941 Δεν ξέρεις από πού να πρωτοφυλλαχτείς, οι δικαστικοί και οι νομικοί πρέπει να βαράνε υπερωρίες, εκτός από τον ΠΚ έχουμε τώρα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πάνε να τα φέρουν κατά παρέκλιση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Άβαταρ μέλους
By PeterPan
#855596 Έχω υπογράψει προχθές ένα συμβόλαιο μίσθωσης, ξεκινά σε 10 μέρες.
Ανέβηκε στο Taxis χθες. Δεν έχω κάνει ακόμη αποδοχή.

Σήμερα μου προσέφερε ένας πολύ γνωστός συνάδελφος συνεργασία και μάλιστα μου παραχωρεί το δικό του χώρο, που είναι άρτια εξοπλισμένος. Ο συνάδελφος είναι πολύ γνωστός, αξιόπιστος και πολύ καλός άνθρωπος.

Στη Γερμανία υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβόλαιο για 14 μέρες. Εδώ τί παίζει; Έχω δώσει ήδη εγγύηση και 1 ενοίκιο.

Η συμβουλευτική μου θα ρωτήσει τη δικηγόρο τους. Είπα να ρωτήσω και εδώ γιατί υπάρχουν αξιόλογοι συμφορουμήτες.

Εγώ θα ήθελα να κάνω τον δικό μου χώρο, αλλά η συνεργασία είναι πολύ καλή και ως προσωπικό επίπεδο, και ως επαγγελματικό. Είναι από τους 2-3 καλύτερους και πολύ αξιόλογος ως άνθρωπος, οπότε αξίζει πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό για μένα.
Άβαταρ μέλους
By g8777
#855623 Το μόνο πράγμα που αξίζει να σχολιάσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αναρτήθηκε στο κατάληλότερο τοπικό.
Άβαταρ μέλους
By PeterPan
#855634
g8777 έγραψε:Το μόνο πράγμα που αξίζει να σχολιάσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αναρτήθηκε στο κατάληλότερο τοπικό.
Έχεις δίκαιο, εσύ ναι, ως μη νομικός μέχρι εκεί φτάνεις να σχολιάσεις.

Άλλοι ως νομικοί μπορούν και περαιτέρω…
Άβαταρ μέλους
By g8777
#855637 Δεν νομίζω να απαιτούνται νομικές γνώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Νοημοσύνη λίγο παραπάνω από κασερόπιτα,ναι.

Πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεσμεύσεις όσους πληρώνονται για αυτές τις περιπτώσεις, είναι κρίμα να σπαταλάς τα λεφτά σου και τον χρόνο τους όταν υπάρχουν τα φόρα.
Άβαταρ μέλους
By PeterPan
#855638
g8777 έγραψε:Δεν νομίζω να απαιτούνται νομικές γνώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Νοημοσύνη λίγο παραπάνω από κασερόπιτα,ναι.

Πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεσμεύσεις όσους πληρώνονται για αυτές τις περιπτώσεις, είναι κρίμα να σπαταλάς τα λεφτά σου και τον χρόνο τους όταν υπάρχουν τα φόρα.
Και πάλι ποστάρεις ενώ είσαι άσχετος.


Το τί νομίζεις ή όχι δε μας ενδιαφέρει, εφόσον δε γνωρίζεις να απαντήσεις.


Στη Γερμανία υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών σε κάθε συμβόλαιο. Χωρίς ποινή ή κοινή συναίνεση για τη λύση. Widerrufsrecht λέγεται…

Στην Ελλάδα φαίνεται πως χρειάζεται λύση συμβολαίου με κοινή συναίνεση.

Όσο για χαρακτηρισμούς κασερόπιτας κτλ, φαίνεται πως το ποστ σου ξεχειλίζει από επίπεδο…
Άβαταρ μέλους
By g8777
#855639 Σε δημόσιο φόρουμ βρισκόμαστε, μπορώ να ποσταρω πιστεύω.

Θες να μου το υπογράψεις το ποστ σου για να βγάλω κάποια εύκολα λεφτούλια;
Άβαταρ μέλους
By PeterPan
#855641
g8777 έγραψε:Σε δημόσιο φόρουμ βρισκόμαστε, μπορώ να ποσταρω πιστεύω.

Θες να μου το υπογράψεις το ποστ σου για να βγάλω κάποια εύκολα λεφτούλια;
Μπορείς να ποστάρεις αλλά όχι να προσβάλεις. Και με τα ποστ σου αυτό κάνεις.
Άβαταρ μέλους
By g8777
#855642
PeterPan έγραψε:]Έχεις δίκαιο, εσύ ναι, ως μη νομικός μέχρι εκεί φτάνεις να σχολιάσεις.

Άλλοι ως νομικοί μπορούν και περαιτέρω…


Πάμε παρακάτω .
Άβαταρ μέλους
By PeterPan
#855644
g8777 έγραψε:
PeterPan έγραψε:]Έχεις δίκαιο, εσύ ναι, ως μη νομικός μέχρι εκεί φτάνεις να σχολιάσεις.

Άλλοι ως νομικοί μπορούν και περαιτέρω…


Πάμε παρακάτω .
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω.
Δες το πρώτο ποστ σου.

Αυτό που έγραψα είναι η πραγματικότητα, εκτός αν είσαι νομικός και δεν το ξέρω, να μας το πεις
Άβαταρ μέλους
By Dimitris_P
#855653 Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με νοίκι οπότε δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θεωρώ όμως ότι μπορεί μεν να λυθεί το συμβόλαιο, αλλά ίσως χάσεις την εγγύηση. Δεν φαίνονται κάπου οι όροι;
Άβαταρ μέλους
By g8777
#855658 Δημήτρη νομίζω ότι πρέπει να έχεις τη νομική ιδιότητα για να εκφέρεις άποψη αν πρέπει να διαβάσεις τους όρους ενός συμβολαίου που έχεις βάλει την υπογραφή σου.

Οπότε δεν έχει αξία η απάντηση σου. :lol:

Γκεακο ήθελες κάπου να πληκτρολογήσεις την λέξη παρθένα, το κατανοώ. Εδώ είσαι οφ τοπικ όμως.