Τεχνικά θέματα. Προβλήματα, προτάσεις, λύσεις, βελτιώσεις.
Άβαταρ μέλους
By IOANNIS
#5949 OBD II, EOBD & DTCs

OBD II, «On-Board Diagnostics», Διαγνωστικό σύστημα.

  Το «II» αναφέρεται στην τελευταία υλοποίηση του συστήματος.
  Οι προηγούμενες εκδόσεις ήταν η «Ι» και η «1,5»

  Το Διαγνωστικό σύστημα, On-Board Diagnostics ή OBD, στην αυτοκίνηση είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στην ικανότητα του οχήματος σε αυτοδιάγνωση και αναφορά σφαλμάτων.

  Το Διαγνωστικό σύστημα δίνει πρόσβαση στον κάτοχο ή στον Τεχνικό σε μια πληθώρα πληροφοριών των σημαντικών υποσυστημάτων του οχήματος.

  Ο όγκος της διαγνωστικής πληροφορίας που είναι διαθέσιμη μέσω του Διαγνωστικού Συστήματος ποικίλει ευρέως από την πρώτη του παρουσίαση, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την προσθήκη computer στο όχημα όπου έκανε την Διάγνωση και Αναφορά εφικτή.

  Οι πρώτες υλοποιήσεις του Διαγνωστικού Συστήματος απλός άναβαν μια ενδεικτική λυχνία της δυσλειτουργίας όταν εντοπίζονταν ένα πρόβλημα αλλά το σύστημα δεν παρείχε καμιά πληροφορία για την φύση του προβλήματος.

  Οι σύγχρονες υλοποιήσεις Διαγνωστικών Συστημάτων, OBD II, χρησιμοποιούν τυποποιημένες γρήγορες θύρες επικοινωνίας και παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την φύση του προβλήματος σε τυποποιημένη μορφή (DTCs).

  θύρα επικοινωνίας

  Εικόνα

EOBD, «European On-Board Diagnostics», Ευρωπαϊκό Διαγνωστικό σύστημα.

  Είναι παρόμοιο Σύστημα με το Αμερικάνικο «OBD II» που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ντιρεκτίβα «98/69/EC».

  Όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα κάτω των 2,5 τόνων από το 2004 και μετά πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία.

  H Συμμόρφωση με την Οδηγία άρχισε από το 2001 για τα αυτοκίνητα που καίνε βενζίνη και το 2004 για τα αυτοκίνητα που καίνε πετρέλαιο και είναι υποχρεωτική.

  Ο Διαγνωστικός Σύνδεσμος EOBD είναι ο ίδιος με αυτών του Αμερικάνικου OBD II δηλαδή ο «female 16-pin SAE J1962».

  Διαγνωστικός Σύνδεσμος EOBD, Diagnostic Connector (DLC, Data Link Connector)

  Εικόνα

  Το EOBD υποστηρίζει πέντε πρωτόκολλα επικοινωνίας (διαγνωστικές γλώσσες) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία στην Ε.Ε.

   1) Πρωτόκολλο J1850 VPW
   2) Πρωτόκολλο J1850 PWM
   3) Πρωτόκολλο ISO 9141-2 KWP2000
   4) Πρωτόκολλο ISO 14230 KWP2000
   5) Πρωτόκολλο ISO 15765 CAN


  Pins
   J1850 VPW
   2 - J1850 Bus+
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   16 - Battery power
   J1850 PWM
   2 - Bus+
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   10 - Bus-
   16 - Battery power
   ISO 9141-2, ISO 14230 KWP2000
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   7 - K-line
   15 - L-line (this is a secondary data line)
   16 - Battery power
   ISO 15765 CAN
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   6 - CAN high
   14 - CAN low
   16 - Battery power

DTCs, «Diagnostic Trouble Codes», Διαγνωστικός Κωδικός βλάβης, είναι δε γνωστοί και ως «SAE Diagnostic Trouble Codes»

  To 1988 η «Society of Automotive Engineers» (SAE) εισηγήθηκε, τυποποίησε και καθιέρωσε τον σύνδεσμο (connector) της θύρας επικοινωνίας στο διαγνωστικό σύστημα OBD II και την μορφή των κωδικών των διαγνωστικών σφαλμάτων DTCs και ένα σετ από διαγνωστικά σήματα ελέγχου/δοκιμών.

  Ο Κωδικός αποτελείτε από πέντε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

  π.χ. «P0171»


  Επεξήγηση OBD II κωδικού, DTCs, SAE J2012

  «P0171»

  Ο Πρώτος αλφαριθμητικός χαρακτήρας προσδιορίζει το σύστημα/μέρος/ομάδα που σχετίζεται με την βλάβη παίρνει τις παρακάτω τιμές.

   o P = Powertrain, Τα Μηχανικά μέρη όπως Κινητήρας, Μετάδοση, Διαφορικό, Εκκεντροφόρος κλπ
   o B = Body, Αμάξωμα
   o C = Chassis, Πλαίσιο, Σασί
   o U = Network Communication, Δίκτυο επικοινωνίας

  «P0171»

  Ο Δεύτερος αλφαριθμητικός χαρακτήρας προσδιορίζει το είδος του κωδικού

   o 0 = SAE Generic, Μηδέν SAE Κωδικός Γενικής Μορφής
   o 1 = Manufacturer Specific, Ειδικός Κωδικός του Κατασκευαστή
   o 2 = SAE Generic, SAE Κωδικός Γενικής Μορφής
   o 3 = SAE or Manufacturer Specific, SAE Κωδικός Γενικής Μορφής ή Ειδικός Κωδικός του Κατασκευαστή

  P3000-P3399, Ειδικός Κωδικός του Κατασκευαστή
  P3400-P3999, SAE Κωδικός Γενικής Μορφής


  «P0171»

  Ο Τρίτος αλφαριθμητικός χαρακτήρας προσδιορίζει το υποσύστημα όπου εμφανίστηκε η βλάβη

   o 0 =Fuel, Air Metering & Auxiliary Emission Controls, Έλεγχος Παροχής Καυσίμου-Αέρα και Εφεδρικά Συστήματα Έλεγχου Εκπομπών
   o 1 =Fuel and Air Metering, Έλεγχος Παροχής Καυσίμου-Αέρα
   o 2 =Fuel and Air Metering, Έλεγχος Παροχής Καυσίμου-Αέρα
   o 3 =Ignition System or Misfire, Σύστημα Ανάφλεξης ή μη, Αφλογιστία
   o 4 =Auxiliary Emission Controls, Εφεδρικά Συστήματα Έλεγχου Εκπομπών
   o 5 =Vehicle Speed, Idle Control and Auxiliary Inputs, Ταχύτητα Οχήματος, Έλεγχος Ρελαντί και Εφεδρικά Κυκλώματα Εισόδου
   o 6 =Computer and Auxiliary Inputs, Computer και Εφεδρικά Κυκλώματα Εισόδου
   o 7 =Transmission, Μετάδοση
   o 8 =Transmission, Μετάδοση
   o 9 =Transmission, Μετάδοση
   o Α =Hybrid Propulsion,Υβριδική Προώθηση
   o B =SAE reserved for future use, Ρεζερβέ από την SAE για Μελλοντική Χρήση
   o C =SAE reserved for future use, Ρεζερβέ από την SAE για Μελλοντική Χρήση
   o D =SAE reserved for future use, Ρεζερβέ από την SAE για Μελλοντική Χρήση
   o E =SAE reserved for future use, Ρεζερβέ από την SAE για Μελλοντική Χρήση
   o F =SAE reserved for future use, Ρεζερβέ από την SAE για Μελλοντική Χρήση

  Ο Τρίτος αλφαριθμητικός χαρακτήρας στην περίπτωση που οι δυο προηγούμενοι είναι «UO»

  o U0 = Network Communication- SAE Generic, Δίκτυο Επικοινωνίας- SAE Κωδικός Γενικής Μορφής

   U00XX – Network Electrical, Ηλεκτρικό Σύστημα Δικτύου
   U01XX – Network Communication, Σύστημα Επικοινωνίας Δυκτίου
   U02XX – Network Communication, Σύστημα Επικοινωνίας Δυκτίου
   U03XX – Network Software, Software Συστήματος Επικοινωνίας Δυκτίου
   U04XX – Network Data, Δεδομένα Συστήματος Επικοινωνίας Δυκτίου

  «P0171»

  Ο Τέταρτος και ο Πέμπτος αλφαριθμητικός χαρακτήρας αποτελούν μεταβλητή που σχετίζεται/προσδιορίζει/περιγράφει την βλάβη την οποία βρίσκουμε από τους αντίστοιχους OBD DTCs Πίνακες.

Παράδειγμα

P0171 - System Too Lean (Bank 1)
Άβαταρ μέλους
By fubar.gr
#5997
IOANNIS έγραψε:
  Pins
   J1850 VPW
   2 - J1850 Bus+
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   16 - Battery power
   J1850 PWM
   2 - Bus+
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   10 - Bus-
   16 - Battery power
   ISO 9141-2, ISO 14230 KWP2000
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   7 - K-line
   15 - L-line (this is a secondary data line)
   16 - Battery power
   ISO 15765 CAN
   4 - Battery power
   5 - Signal Ground
   6 - CAN high
   14 - CAN low
   16 - Battery power


Μία διόρθωση, το pin 4 είναι Chassis Ground, όχι Battery power.
Άβαταρ μέλους
By trident1971
#6030 Το pin 16 ειναι μια καλη πηγη ρευματος μπαταριας για οσους θελουν να κανουν μετρησεις κλπ μεσα στο αυτοκινητο και δεν εχουν/δε θελουν μακρια καλωδια.
Άβαταρ μέλους
By IOANNIS
#6703 DTCs, Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, Web Excel

=> Web Excel

Πληκτρολογείται τον Κωδικό στον Πίνακα Παραμέτρων Δεξιά και κλικ με το Mouse στο [Εφαρμογή] για να δείτε την Περιγραφή.


Περιέχει τους

Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012 από το WorkShop Manual του RX8

  o PXXXX Powertrain, Μηχανικά μέρη, Μετάδοση, Διαφορικό, Εκκεντροφόρος κλπ
  o BXXXX Body, Αμάξωμα
  o CXXXX Chassis, Πλαίσιο, Σασί
  o UXXXX Network Communication, Δίκτυο επικοινωνίας

Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs, Powertrain EOBD Directive 98/69/EC

  o P00XX Fuel and Air Metering
  o P01XX Fuel and Air Metering
  o P02XX Fuel and Air Metering, Specifically Injector Circuit
  o P03XX Ignition System and Misfire Detection
  o P04XX Auxilliary Emission Controls
  o P05XX Vehicle Speed control and Idle Control System
  o P06XX Computer Output Circuit
  o P07XX Transmission Related Faults
  o P08XX Transmission Related Faults
  o P09XX Transmission Related Faults

Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs, SAE J2012

  Powertrain, Τα Μηχανικά μέρη όπως Κινητήρας, Μετάδοση, Διαφορικό, Εκκεντροφόρος

  o P00XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
  o P01XX Fuel and Air Metering
  o P02XX Fuel and Air Metering
  o P03XX Ignition System or Misfire
  o P04XX Auxiliary Emission Controls
  o P05XX Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
  o P06XX Computer and Auxiliary Inputs
  o P07XX Transmission
  o P08XX Transmission
  o P09XX Transmission
  o P0AXX Transmission

  o P11XX Fuel and Air Metering
  o P12ΧΧ Fuel and Air Metering
  o P13ΧΧ Ignition System or Misfire
  o P14ΧΧ Auxiliary Emission Controls
  o P15ΧΧ Vehicle Speed, Idle Control and Auxiliary Inputs
  o P16ΧΧ Computer Output Circuit
  o P17ΧΧ Transmission
  o P18ΧΧ Transmission
  o P19ΧΧ Transmission

  o P20ΧΧ Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Control
  o P21ΧΧ Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
  o P22ΧΧ Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
  o P23ΧΧ Ignition System or Misfire
  o P24ΧΧ SAE Reserved
  o P25ΧΧ SAE Reserved
  o P26ΧΧ SAE Reserved
  o P27ΧΧ SAE Reserved

  o P34ΧΧ SAE Reserved

  Body, Αμάξωμα

  o B12ΧΧ
  o B13ΧΧ
  o B14ΧΧ
  o B15ΧΧ
  o B16ΧΧ
  o B17ΧΧ
  o B18ΧΧ
  o B19ΧΧ

  o B21ΧΧ
  o B22ΧΧ
  o B23ΧΧ
  o B24ΧΧ
  o B25ΧΧ
  o B26ΧΧ


  Chassis, Πλαίσιο, Σασί

  o C0XΧΧ
  o C1XΧΧ-C14XX
  o C15ΧΧ-C19XX

  Network Communication, Δίκτυο επικοινωνίας

  o U0XXX
  o U1XXX
  o U2XXX

  Από τους SAE J2012 λείπουν τα παρακάτω

   o P10XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
   o P28XX SAE Reserved
   o P29XX SAE Reserved

   o P30XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
   o P31XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
   o P32XX Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
   o P33XX Ignition System Misfire
   o P35XX SAE Reserved
   o P36XX SAE Reserved
   o P37XX SAE Reserved
   o P38XX SAE Reserved
Άβαταρ μέλους
By The Ace
#10255 Ελλείψει άλλου σχετικού thread, το ποστάρω εδώ για να το έχετε υπόψη σας: με ένα απλό BT OBDII reader (10-15€ τα mini για να μην φαίνονται καν), ένα σχετικά καλό tabletάκι (οι ίντσες είναι επιλογή σας, καλό θα ήταν να έχει καλή GPU) άντε πες 100-120€, και το Torque Pro (3,5€), και έχετε ένα πλήρες διαγνωστικό, καταγραφικό αλλά και διαχειριστικό εργαλείο στο αυτοκίνητό σας.

Με μια semi-μόνιμη τοποθέτηση ή/και μια καλή βάση στήριξης (που να φαίνεται ωραία και ει δυνατόν να τροφοδοτεί το tablet χωρίς να φαίνονται καλώδια, πιθανότατα με Qi) και έχετε μια άμεση, σοβαρή και λειτουργικότατη αναβάθμιση :s_cool
Άβαταρ μέλους
By Dodger
#54314 Εδώ Ελλάδα βρίσκουμε κανα OBD II reader για να διαβάζουμε κανά error ή μόνο ebay?
Άβαταρ μέλους
By The Ace
#54377 Που να ψάχνεις και που να βρεις (και σε τι τιμή...). eBay και θα βρεις ότι θες, σε ότι τιμή σε βολεύει :thumbsup:
Άβαταρ μέλους
By Dodger
#54411
The Ace έγραψε:Που να ψάχνεις και που να βρεις (και σε τι τιμή...). eBay και θα βρεις ότι θες, σε ότι τιμή σε βολεύει :thumbsup:


Ρε συ Άσσε, έκανες που έκανες τον κόπο να γράψεις, ρίξε κα μια πρόταση να υπάρχει :metalo: Όλα τα κάρα την ίδια φύσα έχουν; Πάω σε λίγο να αλλάξω λάδια και θα του ρίξω ένα βλέφαρο.
Άβαταρ μέλους
By The Ace
#54436 Η θύρα είναι προτυποποιημένη, άρα ναι, όλα τα -σύγχρονα- κάρα την ίδια έχουν (και το ίδιο πρωτόκολλο, τα ίδια -βασικά- data streams κλπ). Άρα μην αγχώνεσαι, λίγο-πολύ το ίδιο "κουτάκι" θα πάρεις ανεξαρτήτως αυτοκινήτου. Απλά μπορεί να βρεις και μερικά πιο "ειδικά", τα οποία π.χ. να μπορούν να διαβάζουν συγκεκριμένους per manufacturer κωδικούς, να μπορούν να προσπελάσουν συγκεκριμένες propriatery λειτουργίες κλπ. Τα οποία προφανώς πληρώνεις extra...

Εγώ έχω πάρει 4-5 από δαύτα, τα 2-3 τελευταία με on/off button για να τα έχω μόνιμα πάνω στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι τα θυμήθηκα όλα όσα έχω, μπορεί να ξεχνάω κάποιο....

http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-OBD2-ELM327-V1-5-Bluetooth-Car-Scanner-Android-Torque-Auto-Scan-Tool-OBD-II-/331206015268?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d1d6ab924
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-Mini-V1-5-OBD2-OBD-Bluetooth-Auto-Car-Scanner-Diagnostic-Tool-for-Android-/151354108412?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item233d6869fc
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-GT-/121455523795?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c475037d3
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-ELM327-OBD2-OBD-II-Car-Bluetooth-Scanner-Windows-Auto-Scan-Diagnostic-Tool-/390985390184?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b088b9868
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Bluetooth-ELM327-OBD2-Interface-CAN-BUS-Diagnostic-Car-Scanner-Tool-Switch-/380703101895?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item58a3ac53c7
Άβαταρ μέλους
By pipinos1976
#54616 Έχω αυτό το μπλε και έχω παρατηρήσει το εξής: όταν το συνδέω για 1η φορά δουλεύει ρολόι. Τη 2η φορά που το συνδέω κάτι δεν πάει καλά, είτε αυτό είναι η σύνδεση κινητού - συσκευής, είτε ο εγκέφαλος δεν επιτρέπει το διάβασμα παραμέτρων. Το ίδιο έχει γίνει στο δικό μου αυτοκίνητο, στο Corsa C της αδελφής μου και στο Corsa D ενός φίλου. Μάλιστα, 1η δοκιμή έγινε στο Corsa D. Δούλεψε μια χαρά, ελέγξαμε ορισμένα πράγματα και, όταν φώναξα έναν φίλο που είναι καθηγητής και του είπα να το δώσω να παίζει με τους μαθητές του (Τμήμα Οχημάτων σε ΕΠΑ.Λ.) το εργαλείο σταμάτησε να παίζει, απλά γιατί βγήκε και ξανά-μπήκε στην υποδοχή.

Ευχαριστώ.
Άβαταρ μέλους
By trident1971
#54662 @pipinos
Ποιο μπλε λες, το 2ο ή το 5ο??

@mirage
Ειπες σε καποιο αλλο thread οτι εχει παρει μπολικος κοσμος το 5ο και του δουλευει καλα? Να το παρουμε απο κανα amazon?
Τελευταία επεξεργασία από trident1971 και 23 Δεκ 2014, 23:28, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
By mirage
#54664 Το εχω κι εγώ. Παρτε το απο οπου ειναι φτηνότερα.
Άβαταρ μέλους
By drdino
#54674 Το 5ο είναι μια χαρά, έχω πάρει 4 και κανενα δεν είχε θέμα. Είναι μικρο κι επειδή έχει on-off μπορεί να μείνει μόνιμα πάνω, είναι φτηνό, δουλεύει μια χαρά με android.
Άβαταρ μέλους
By Dodger
#54683 :eat: Τώρα που βρήκα και app για το Lumia, άνετα :yahoo: