Τα πρωτότυπα και τα μελλοντικά μοντέλα των κατασκευαστών